Loading...

Situations og styrkebestemt ledelse

Ien af verdens mest anvendte ledelsesmodeller, situationsbestemt ledelse, opfordres man som leder til at tilpasse sin ledelsesstil efter medarbejderens færdighedsniveau og deres motivation. Ligesom i situationsbestemt ledelse, tilpasser den styrkebaserede leder også sin ledelsesstil. Lederen bør skifte mellem de ledelsesstile, der udspringer af situationsbestemt ledelse alt efter behovet for henholdsvis støttende og instruerende adfærd overfor medarbejderne.

Styrkebaseret ledelse defineres som en ledelse, der søger at identificere, forstå og udvikle sammenhængen mellem mål, færdigheder og karakterstyrkere – vel at mærke i samspil med regler, rammer og styring. Det giver mulighed for at arbejde med mål, færdigheder og karakterstyrkere i kombination med situationsbestemt ledelse, afhængig af udgangspunktet og målet.

Spørgsmål vi ofte stilles:

De har mere brug for støtte end instruktion. Du kan evt. tilpasse din ledelse efter disse tre perspektiver:
i. Mål: Tal med medarbejderen om hans eller hendes mål og tilpas dem, så de i højere grad hænger sammen med vedkommendes karakterstyrker.
ii. Færdigheder: Identificer hvilke færdigheder, der med fordel kan udvikles for at bringe medarbejderen tættere på hans eller hendes flow-zone.
iii. Karakterstyrker: Brug tid med medarbejderen for at lære af situationer, hvor vedkommende har klaret lignende opgaver med udgangspunkt i hans eller hendes karakterstyrker. Genskab situationer, hvor medarbejderen tidligere var motiveret.
Her adskiller styrkebaseret ledelse sig fra situationsbestemt ledelse, der umiddelbart lægger op til at reducere mængden af tid, da det ikke er nødvendigt. Men styrkebaseret ledelse handler ikke altid om nødvendighed, men om potentialer. Kombineret med logikken om s-kurver er det oplagt at bruge tid med de dygtige og motiverede, for mon de er klar til at springe til en ny s-kurve?
En lille smule mere om motivation, men i høj grad også færdigheder. Den styrkebaseret leder er dog særlig optaget af den motivation, der kommer indenfra og de færdigheder, der lettest bringer medarbejderen i flow.
KØB BOGEN HER

Styrkebaseret ledelse bør tilpasses efter situationen

Princippet i situationsbestemt ledelse er at lederen bør kunne skifte mellem de fire ledelsesstile alt efter behovet for henholdsvis støttende og instruerende adfærd overfor medarbejderne.

Styrkebaseret ledelse defineres som en ledelse, der søger at identificere, forstå og udvikle sammenhængen mellem mål, færdigheder og karakterstyrker – vel at mærke i samspil med regler, rammer og styring. Det giver mulighed for at arbejde med mål, færdigheder og karakterstyrker i kombination med situationsbestemt ledelse afhængig af udgangspunktet og målet.

I bogen finder du praktiske ideer til hvordan du tilpasser styrkebaseret ledelse til de fire situationer. Køb den her:

GRATIS E-BOG