Styrkebaseret lederuddannelse

Motivation, trivsel, accelereret udvikling og øget performance er effekter som dette kursus bidrager til. Forventningen om disse effekter er både rimelige og velunderbygget af forskning. De lægger dog op til, at styrkebaseret ledelse ikke defineres snævert som kun værende et udtryk for ledelse af menneskers stærkeste kompetencer, men derimod bredere som ledelse af mental og kulturel styrke. Den styrkebaserede leder har med denne definition et bredere fokus på faktorer, der styrker den enkelte og teamet. Herunder også menneskers stærkeste kompetencer. I praksis betyder det, at den styrkebaserede leder har et skarpt blik på de forhold, der hos den enkelte medarbejder, i rammerne og i teamet, sikrer robusthed og engagement.

I realiteten betyder det f.eks. at

 • den styrkebaserede leder også fokuserer på ”dårlige” færdigheder, så længe dette opleves meningsfyldt og opbyggende
 • styrke ikke nødvendigvis er noget lederen ”giver” til medarbejderne, men er derimod en kultur lederen er med til at sikre i teamet
 • lav performance kan imødekommes styrkebaseret ved bl.a. at fokusere på, hvad der kræves af robusthed for at kæmpe videre

Opbygning

Dette kursus i styrkebaseret ledelse i praksis lægger hovedvægten på praktiske redskaber til brug i en situationsbestemt ledelsesform. Der er således ikke tale om redskaber, der kun kan bruges på én måde, men i høj grad tilpasses den enkelte leder og dennes aktuelle ledelsesopgave.

Vores praktiske tilgang til den styrkebaserede ledelse baseres på tre grundlæggende discipliner:

 1. Lederens evne og teamets kultur ift. at spotte faktorer der styrker én selv og andre
 2. Lederens evne og teamets kultur ift. at forstå, hvordan de pågældende faktorer virker for en selv og andre
 3. Lederens evne og teamets kultur ift. at fremelske styrke i hverdagen hos sig selv og andre

I praksis anbefaler vi et forløb med nedenstående opbygning. Årsagen til opbygningen skyldes et ønske om at forstærke brugen af nyerhvervede værktøjer og metoder i hverdagen. Det er vores klare erfaring at anvendelsen af forløbets værktøjer hænger uløseligt sammen med kursets varighed. Derfor tror vi, at et udstrakt forløb hvor undervisningen fordeles over en periode på ca. 2 måneder sikrer den størst mulige effekt.

 • Før første Session (ca. 60 – 120 min. pr. person)
  • eLearning forberedelse, baggrundslitteratur og evt. personlig styrkeprofil inkl. tilbagemelding (ekstra pris pr. deltager).
 • 1 Session (1 dag)
  • Perspektiver på styrkebaseret ledelse.
  • Robusthed, engagement, motivation og karakterstyrker.
  • Situationsbestemt ledelse + styrkebaseret ledelse.
 • Brug og træning i hverdagen (ca. 120 min. pr. person)
  • 4 personers sparringsgrupper mødes én gang for at drøfte anvendelse i hverdagen.
  • eLearning forberedelse (20 min.).
 • session (1/2 dag)
  • Cases, erfaringsudveksling og udbyggende perspektiver.
  • I dybden på metoder til at bringe styrkebaseret ledelse i spil i grupper.
 • Brug og træning i hverdagen (samme som ovenstående)
 • session (1/2 dag)
  • Cases, erfaringsudveksling og udbyggende perspektiver.
  • I dybden på metoder til at bringe styrkebaseret ledelse i spil i 1-1 sammenhænge.
 • Brug og træning i hverdagen (samme som ovenstående)
 • Afsluttende læringsrefleksion (30-60 min. pr. person)
  • Hver deltager afslutter forløbet med en kort refleksions og intentionsopgave.

 

Kontakt Mads på telefon 8161 3939 eller mads@gnist.com for mere information og booking.

Flere foredrag og workshops