Loading...

Fra bogens bagside

Styrkebaseret ledelse fokuserer på det, der gør dine medarbejdere stærke og engagerede.

Bogen I gang med styrkebaseret ledelse skrevet af Mads Bab nuancerer begrebet og indeholder praktiske værktøjer, der hjælper dig til at realisere dine medarbejderes potentialer – uanset om du er leder i en privat eller offentlig organisation.

En af de største styrker ved styrkebaseret ledelse er, at man gerne må tale om svagheder, lav performance og give kritik. Styrkebaseret ledelse bidrager nemlig til at sikre den robusthed, der får medarbejderen til at opleve kritikken konstruktivt.

Nogle vil måske mene, at styrkebaseret ledelse er mere bøvl end business. Lad dem have deres meninger. Forskning viser, at supplerer du eksisterende ledelsestilgange med styrkebaserede metoder, løfter du både dine medarbejdere og bundlinjen.

Indhold:

Styrkebaseret ledelse har relevans på både organisatorisk, team- og individuelt niveau. Kapitlet introducerer de tre tilgange og beskriver ti forskningsdokumenterede effekter, der påvirker bundlinjen.
Styrkebaseret ledelse er en ledelsesform, der søger at identificere, forstå og udvikle kombinationen af mål, færdigheder og karakterstyrker. Kapitlet beskriver, hvad styrkebaseret ledelse er, og hvad det ikke er.
LEGO vendte krise til succes ved at fokusere på virksomhedens kerneforretning. Kapitlet introducerer tanken om, at vi mennesker har en tilsvarende kerne, hvor vi skaber vores mest holdbare resultater.
S-kurver udtrykker bl.a., hvordan resultater ændrer sig over tid. Kapitlet belyser hvorfor du som leder bør tænke på springet til den næste s-kurve fremfor kun at fokusere på din nuværende s-kurve.
Vi har en tendens til at analysere problemer og fejl i dybden. Det skal vi fortsætte med, men det giver også mening af analysere vores succeser og gode præstationer. Kapitlet giver viden om, hvorfor og hvordan det bør gøres.
Følelsen af at have det som en fisk i vandet opstår især i krydsfeltet mellem meningsfyldte mål, færdigheder, der skaber flow og karakterstyrker, der giver energi. Kapitlet går i dybden med de tre områder, og hvordan du kan arbejde med dem som leder for at sikre engagement og robusthed.
Forskere har identificeret 24 karakterstyrker, som er forbundet med menneskers indre motivation og oplevelse af mening. Styrkerne går igen på tværs af kulturer, aldersgrupper og samfundsskel. I kapitlet introduceres de igennem Det periodiske system af motivation.
Situationsbestemt ledelse er en af verdens mest anerkendte ledelsesmodeller og indeholder en genial logik. Ledelse bør tilpasses den enkelte medarbejders niveau af færdigheder og motivation. Kapitlet kæder situationsbestemt og styrkebaseret ledelse sammen.
Jeg runder bogen af med et eksempel fra en projektleder i en af landets største virksomheder. Projektlederens pragmatiske tilgang til styrkebaseret ledelse betød, at hendes afdeling gik fra at have den laveste performance til at være den mest succesfulde i hendes division.
KØB BOGEN HER
Ledelse skal altid baseres på de styrker, der er i virksomheden. Styrkebaseret ledelse er en kortfattet, solid og klar bog om ledelse og styrkebaseret ledelse. Jeg anbefaler hermed bogen.
Steen Hildebrandt, Professor og Ph.D.
Styrkebaseret ledelse rummer både potentialer og faldgrupper. I denne letlæste og nuancerede bog lykkes det Mads Bab at balancere i dette dilemma. Han præsenterer interessante perspektiver og brugbare metoder, som jeg kun kan anbefale til alle, der vil blive bedre til at få det bedste ud af andre.
Christian Ørsted, Rådgiver og forfatter til bestsellerbogen “Livsfarlig Ledelse”
Vil du være en dygtig leder, så læs Mads Babs håndbog. Den gør det svære enkelt og giver alle dedikeret til god ledelse styrkede muligheder for at lykkes med at fremme medarbejdernes kreativitet og produktivitet – og ikke mindst deres samlede performance.
Louise Gade, Direktør for Efter- og videreuddannelse VIA University College
Denne bog vil hjælpe dig til at blive den leder, du drømmer at være. Mads Bab viser – med solidt afsæt i forskning og eksempler fra succesrige virksomheder – hvordan du kan gøre arbejdslivet bedre, sjovere og mere produktivt for dig selv og dine medarbejdere.
Mikael Kamber, Nyhedsvært og forfatter til bogen “Vi er bedst, når vi er glade”

Læs et resumé af bogen

GRATIS E-BOG

  • Uddybende beskrivelse af de 24 karakterstyrker, som du kan bruge til at skabe mere meningsfyldt motivation hos dine medarbejdere
  • Viden, værktøjer, cases, artikler, tricks og tilbud i nyhedsbrevet om styrkebaseret ledelse