Loading...

Præstationer fra kernen

Lego har via fokus på deres kerneforretning eller med andre ord, deres styrker, vendt en virksomhed i krise til en verdensomspændende succes.

Dette perspektiv kan man overføre til mennesker, og er et central aspekt af styrkebaseret ledelse. Mennesker har også en kerne, og denne kerne, er ikke en mystisk ting, men et observerbart fænomen, der styrker vores handlekraft, oplevelse af mening og vedholdenhed

Styrkebaseret ledelse handler bl.a. om passioneret vedholdenhed, hvor vi holder ved fordi det er spændende og ikke fordi vi skal. Det forudsætter, at du som styrkebaseret leder har et større fokus på dine medarbejders kerne og styrker.

Et centralt element i styrkebaseret ledelse er, hvordan mål, styrker og færdigheder spiller sammen og virker på den enkelte medarbejder. Ved at forholde sig aktivt til dette, hjælper den styrkebaserede leder sine medarbejdere med at realisere en større del af deres potentiale.

Spørgsmål vi ofte stilles:

Kernen i mennesker er ikke en mystisk eller spirituel ting. Den er observerbart og har især interesseret forskere det seneste årti.

Kernen er derfra, hvor vi mennesker vurderer om noget er mere meningsfyldt end andet. Vores kerne udtrykkes ofte i værdier, formål, talenter og særlige interesserer. Når disse faktorer er i spil i arbejdet, kan vi ikke undgå at blive maksimalt engageret.

Ved at være nysgerrig.

Du bør observere og notere dig de situationer, hvor dine medarbejdere er tændt – det er ikke altid det samme som der, hvor de præsterer maksimalt, selvom der dog ofte er en sammenhæng. Hold øje med de situationer, hvor deres øjne er fyldt med gnist (eller det modsatte), da de situationer siger meget om deres kerne.

Ved at afmystificere det og ved at gøre det konkret og relevant. Sørg for at dialogen hænger sammen med jeres mål og synliggør, at du som leder mener, at jeres succes hænger sammen med at I hver især arbejder mest muligt med udgangspunkt i jeres kerne. Er du vedholdende på det, vil medarbejderne efter noget tid opleve dialogen som helt normal.
KØB BOGEN HER

Bogen “Profit from the core” og passioneret vedholdenhed

Bogen Profit from the core præsenterer nogle af de forretningsprincipper, der ligger bag LEGOs turn-around. Forretningsprincipper, der kan oversættes til styrkebaseret ledelse om det at lede med udgangspunkt i menneskers kerne. (Køb bogen hos saxo.dk)

Se forskeren Angela Duckworth fortælle om passioneret vedholdenhed (på engelsk: grit). I modsætning til almindelig vedholdenhed handler passioneret vedholdenhed især om meningsfyldte mål.

GRATIS E-BOG