Loading...

Introduktion til styrkebaseret ledelse

Forskning viser, at fokus på styrker medfører positive effekter på din organisation og at det tydeligt afspejler sig på bundlinjen. Det skyldes, at medarbejderne føler sig robuste og derfor helt naturligt engagerer sig mere. Deres arbejde bliver mere meningsfyldt. Af samme årsag holder organisationer derfor også fast på de dygtige medarbejdere i længere tid, hvis der arbejdes med styrkebaseret ledelse.

Styrker er ikke nødvendigvis det vi er gode til, men det, der giver os kræfter og gør os i stand til klare mere – vel at mærke på en holdbar måde. Derfor erstatter styrkebaseret ledelse ikke lederens eksisterende ledelsesstil, men fungerer som et supplement.

Et centralt element i styrkebaseret ledelse er, hvordan mål, styrker og færdigheder spiller sammen og virker på den enkelte medarbejder. Ved at forholde sig aktivt til dette, hjælper den styrkebaserede leder sine medarbejdere med at realisere en større del af deres potentiale.

Spørgsmål vi ofte stilles:

Fordi det styrker såvel virksomheder som mennesker. Forskning har vist at styrkebaseret ledelse medvirker til forbedret bundlinie igennem øget driftsresulater, idérigdom og målfokus.

Forskning viser også at mennesker, som følge af styrkebaseret ledelse, oftere oplever deres arbejde mere meningsfyldt.

Det kræver at du er oprigtigt interesseret i at forså hvornår arbejdet er mest meningsfyldt for dine medarbejdere. Du er nysgerrig og søger at forstå, hvad der gør den enkelte medarbejder engageret og robust og bruger denne viden til at sikre sammenhæng mellem mål der giver mening, færdigheder der skaber flow og medarbejderens motivationsfaktorer.

Det kræver dialog. Dvs. at den styrkebaserede leder ofte bruger mere tid på at tale med sine medarbejdere end konventionelle ledere gør det.

NEJ. Styrkebaseret ledelse handler ikke om at ignorere svagheder, problemer eller lav performance. Det handler om at balancere fokus så både styrker og svagheder får betydning. Den styrkebaseret leder tillægger derfor problemer og svagheder samme betydning som styrker og muligheder.
KØB BOGEN HER

10 dokumenterede effekter af styrkebaseret ledelse

Ledere, der sikrer dialog om styrke i dagligdagen, oplever forstærket performance i teams og individer samt mere tilfredse kunder og større profitabilitet.

Kilde: Harter, J. K., Schmidt, F. L., Killham, E. A., & Asplund, J. W. (2006). Q12 meta-analysis. Gallup Consulting. Se rapport her
Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013). From strengths use to work performance: The role of harmonious passion, subjective vitality and concentration. Journal of Positive Psychology. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2014.898318

En kultur, der tager medarbejdernes styrke seriøst, fastholder talenter og oplever generelt mindre medarbejderomsætning.

Kilde: Cappeu.com – se mere her

Mennesker, hvis arbejde medvirke til at skabe styrke, oplever seks gange mere engagement i det, de laver.

Kilde: Harzer, C., & Ruch, W. (2012a). When the job is a calling: The role of applying one’s signature strengths at work. Journal of Positive Psychology.
Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 268-279.

59 % af de mennesker, hvis arbejde fokuserer på styrkeudvikling, får deres bedste ideer på jobbet. Kun 3 % af de mennesker, som har et arbejde, der ikke fokuserer på styrke, får deres bedste ideer på jobbet.

Kilde: Gallup – se mere her

Mennesker, der fokuserer på styrke, når deres mål hurtigere og bedre end mennesker, der ignorerer eller nedprioriterer deres styrke for at fokusere på at minimere svagheder. Derudover oplever mennesker med fokus på styrke større glæde ved at opnå deres mål.

Kilde:  Govindji, R., & Linley, P. A. (2007). Strengths use, self-concordance and well-being: Implications for strengths coaching and coaching psychologists. International Coaching Psychology Review, 2 (2), 143-153.

Mening vurderes af alle danskere som den mest afgørende forudsætning for arbejdslyst. Styrkebaseret ledelse med et konsekvent og situationsbestemt fokus, fremmer trivsel, oplevelse af mening og passion i jobbet.

Kilde: Krifa 2015. Se mere på krifa,dk
Harzer, C., & Ruch, W. (2012b). The application of signature character strengths and positive experiences at work. Journal of Happiness Studies.

Mennesker, der er bevidste om deres styrker og aktivt bruger dem i hverdagen, er mere selvsikre end dem, der primært fokuserer på at minimere det, der svækker dem. At udvikle sine styrker har afgørende betydning for oplevelsen af selvtillid, selvværd og handlekraft.

Kilde: Minhas, G. (2010). Developing realised and unrealised strengths: Implications for engagement, self-esteem, life satisfaction and well-being. Assessment and Development Matters, in press.

Læring har de bedste vilkår, når der bliver taget udgangspunkt i det, der styrker den enkelte, og vedkommende møder nye udfordringer med styrke.

Kilde: Sheldon, K. M., Kasser, T., Smith, K., & Share, T. (2002). Personal goals and psychological growth: Testing an intervention to enhance goal-attainment and personality integration. Journal of Personality, 70, 5-31.

Mennesker, der føler sig stærke som resultat af styrkefokus, er hurtigere til at tilpasse sig og håndtere forandring gennem en mere kreativ og proaktiv adfærd.

Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013). From strengths use to work performance: The role of harmonious passion, subjective vitality and concentration. Journal of Positive Psychology.

Et øget styrkefokus medvirker til at nedbringe og fastholde et lavt niveau af stress. Det fremmer også robusthed og evnen til at håndtere udfordringer.

Kilde: Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., & Hurling, R. (2010). Use of positive psychological strengths leads to less stress and greater self-esteem, vitality, and positive affect over time: A three-wave longitudinal study and validation of the Strengths Use Scale.

Achor, S. (2011). The happiness advantage: The seven principles of positive psychology that fuel success and performance at work. Udgivelsessted: Virgin Digital.

Alliance for Excellent Education (2014). Teacher attrition costs United States up to $2.2 billion annually. http://all4ed.org/press/teacher-attrition-costs-united-states-up-to-2-2-billion-annually-says-new-alliance-report/

Amabile, T.M., Hill, K.G., Hennessey, B.A., & Tighe, E.M. (1994). The work preference inventory: Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 66(5), 950.

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass.

Appreciative Inquiry Commons (2007). Project pack: Fairmount Santrol. http://appreciativeinquiry.case.edu/practice/ppFairmountMinerals.cfm

Asplund, J., Lopez, S. J., Hodges, T., & Harter, J. (2007). The Clifton StrengthsFinder 2.0 technical report: Development and validation. http://strengths.gallup.com/private/Resources/CSFTechnicalReport031005.pdf

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191.

Bandura, A. (1988). Organisational applications of social cognitive theory. Australian Journal of Management, 13(2), 275-302.

Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25(5), 729.

Barlow, D.H. (2004). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic. London: Guilford Press.

Bateson, G. (1980). Mind and nature: A necessary unity. New York: Bantam Books.

Baumeister, R.F. (1992). Meanings of life. London: Guilford Press.

Biswas-Diener, R. (2006). From the equator to the North Pole: A study of character strengths. Journal of Happiness Studies, 7, 293–310.

Biswas-Diener, R., Kashdan, T.B. & Minhas, G. (2011). A dynamic approach to psychological strength development and intervention. The Journal of Positive Psychology, 6(2), 106-118.

Borgmann, L. & Ørbech, M.S. (2010). Livgivende Samtaler og Relationer. København: Hans Reitzels Forlag.

Boyatzis, R., Jack, A., Cesaro, R., Passarelli, A., & Khawaja, M. (2010). Coaching with compassion: An fMRI study of coaching to the positive or negative emotional attractor. Annual Meeting of the Academy of Management, Montreal.

Bruner, J. (1987). Life as narrative. Social Research, 11-32.

Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). First, break all the rules: What the world’s greatest managers do differently. New York: Simon & Schuster.

Burgoyne, C.B., & Lea, S.E.G. (2006). Money is material. Science 314(5802),Nov. 2006, 1091-1092.

By, O. (2007). Memo: The easiest way to improve your memory. Australia: Lunchroom Publishing.

Campbell, L., Campbell, B., & Dickinson, D. (1999). Through multiple intelligences. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L., & Kim, Y. (2014). Moral character in the workplace. Journal of Personality and Social Psychology. 107(5), 943-963. http://dx.doi.org/10.1037/a0037245

Collins, J.C., & Porras, J.I. (2005). Built to last. New York: Harper Business.

Cooperrider, D.L., & Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organizational life. Research in Organizational Change and Development, 1(1), 129-169.

Cooperrider, D. (2008, November). The 3-circles of the strengths revolution. AI Practitioner, 8-11.

Covey, S. M. R. (2006). The speed of trust. New York: Free Press.

Crabb, S. (2011). The use of coaching principles to foster employee engagement. The Coaching Psychologist,7(1), 27-34.

Csikszentmihalyi, M. (1998). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. New York: Basic Books.

De Bono, E. (2009). Lateral thinking: A textbook of creativity. London: Penguin.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2004). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University Rochester Press.

DeGrandpre, R.J. (2000). A science of meaning: Can behaviorism bring meaning to psychological science? American Psychologist, 55(7), 721.

Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: The moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266.

Drucker, P.F. (2007). The practice of management. London: Routledge.

Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013). From strengths use to work performance: The role of harmonious passion, subjective vitality and concentration. Journal of Positive Psychology.

Duriez, B., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & De Witte, H. (2007). The social costs of extrinsic relative to intrinsic goal pursuits: Their relation with social dominance and racial and ethnic prejudice. Journal of Personality, 75(4), 757-782.

Efron, L. (2014, August 18). What organizations need now from human resources. Forbes. http://www.forbes.com/sites/louisefron/2014/08/18/what-organizations-need-now-from-human-resources/

Elder, A. (1993). Trading for a living: Psychology, trading tactics, money management. New York: Wiley.

Elliot, A.J., & Sheldon, K.M. (1998). Avoidance personal goals and the personality–illness relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 75(5), 1282.

Farrand, P., Hussain, F., & Hennessy, E. (2002). The efficacy of the mind map’study technique. Medical Education, 36(5), 426-431.

Ferris, D.L., Rosen, C.R., Johnson, R.E., Brown, D.J., Risavy, S.D., & Heller, D. (2011). Approach or avoidance (or both?): Integrating core self‐evaluations within an approach/avoidance framework. Personnel Psychology, 64(1), 137-161.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Fleeson, W. (2004). Moving personality beyond the person-situation debate the challenge and the opportunity of within-person variability. Current Directions in Psychological Science, 13(2), 83-87.

Forest, J., Mageau, G. V. A., Crevier-Braud, L., Bergeron, L., Dubreuil, P., & Lavigne, G. V. L. (2012). Harmonious passion as an explanation of the relation between signature strengths’ use and well-being at work: Test of an intervention program. Human Relations, 65(9), 1233-1252.

Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226.

Gable, S. L., Reis, H. T., Impett, E. A., & Asher, E. R. (2004). What do you do when things go right? The intrapersonal and interpersonal benefits of sharing positive events. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 228–245.

George, J.M. (1991). State or trait: Effects of positive mood on prosocial behaviors at work. Journal of Applied Psychology, 76(2), 299.

Gibbons, F.X., Eggleston, T.J., & Benthin, A.C. (1997). Cognitive reactions to smoking relapse: The reciprocal relation between dissonance and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 184.

Govindji, R. & Linley, P.A. (2007). Strengths use, selfconcordance and well-being: Implications for strengths coaching and coaching psychologists. International Coaching Psychology Review, 2(2), 143–153.

Haldane, B. (1974). Career satisfaction and success: A guide to job freedom. New York: Amacom.

Handy, C. (1995). The age of paradox. Boston, MA: Harvard Business Press.

Harter, J. K., Schmidt, F. L., Killham, E. A., & Asplund, J. W. (2006). Q12 meta-analysis. Gallup Consulting. http://strengths.gallup.com/private/Resources/Q12Meta-Analysis_Flyer_GEN_08%2008_BP.pdf

Harter, J.K., Schmidt, F.L., & Hayes, T.L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology; Journal of Applied Psychology, 87(2), 268.

Harzer, C., & Ruch, W. (2012). When the job is a calling: The role of applying one’s signature strengths at work. Journal of Positive Psychology

Harzer, C., & Ruch, W. (2014). The role of character strengths for task performance, job dedication, interpersonal facilitation, and organizational support. Human Performance, 27, 183-205.

Harzer, C., & Ruch, W. (2015). The relationships of character strengths with coping, work-related stress, and job satisfaction. Frontiers in Psychology, 6, 165. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00165

Human Performance Institute (2008). Measurable results that matter. https://www.hpinstitute.com/results/we-measure-results\

Jensen, E. (2008). Brain-based learning: The new paradigm of teaching. Del Mar, CA: Corwin Press.

Jensen, E., & Kiley, T.J. (1998). Teaching with the brain in mind. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delta.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80(4), 237.

Kashdan, T. B. (2014). Personal communication.

Kesebir, P., & Kesebir, S. (2012). The cultural salience of moral character and virtue declined in twentieth century America. The Journal of Positive Psychology7, 471-480.

King, L.A. (2001). The health benefits of writing about life goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(7), 798-807.

Latané, B., & Darley, J.M. (1976). Help in a crisis: Bystander response to an emergency. Mankato, MN: General Learning Press.

Lavy, S., Littman-Ovadia, H., & Bareli, Y. (udgivet online 16. september 2014). My better half: Strengths endorsement and deployment in married couples. Journal of Family Issues. DOI: 10.1177/0192513X14550365

Leavy, B. (2011). Roger martin explores three big ideas: Customer capitalism, integrative thinking and design thinking. Strategy & Leadership, 39(4), 19-26.

Linley, A. (2008). Average to A.

Linley, A., Willars, J., Biswas-Deiner, R., Garcea, N., & Stairs, M. (2010). The strengths book: Be confident, be successful and enjoy better relationships by realising the best of you. United Kingdom: Capp Press.

Linley, P.A., Nielsen, K.M., Gillett, R., & Biswas-Diener, R. (2010). Using signature strengths in pursuit of goals: Effects on goal progress, need satisfaction, and well-being, and implications for coaching psychologists. International Coaching Psychology Review, 5(1), 6-15.

Linley, P., Willars, J., & Biswas-Diener, R. (2010). The strengths book. Computer Software. Coventry, United Kingdom: CAPP Press.

Little, B.R. (1989). Personal projects analysis: Trivial pursuits, magnificent obsessions, and the search for coherence. Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions, 15-31.

Littman-Ovadia, H., & Lavy, S. (in press). Going the extra mile: Perseverance as key character strength at work. Journal of Career Assessment.

Littman-Ovadia, H., & Steger, M. (2010). Character strengths and well-being among volunteers and employees: Toward an integrative model. Journal of Positive Psychology, 5(6), 419-430.

Luthans, F., & Youssef, C.M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33(3), 321-349.

Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others? the role of cognitive and motivational processes in well-being. American Psychologist, 56(3), 239.

Maio, G.R., Olson, J.M., Allen, L., & Bernard, M.M. (2001). Addressing discrepancies between values and behavior: The motivating effect of reasons. Journal of Experimental Social Psychology, 37(2), 104-117.

Maio, G.R., Pakizeh, A., Cheung, W.Y., & Rees, K.J. (2009). Changing, priming, and acting on values: Effects via motivational relations in a circular model. Journal of Personality and Social Psychology; Journal of Personality and Social Psychology, 97(4), 699.

Martin, R. (2007). How successful leaders think. Harvard Business Review, 85(6), 60.

Maslow, A.H., Frager, R., & Fadiman, J. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

Masten, A.S., Best, K.M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2(4), 425-444.

McAdams, D.P. (1996). Personality, modernity, and the storied self: A contemporary framework for studying persons. Psychological Inquiry, 7(4), 295-321.

McGrath, R. E. (2014). Character strengths in 75 nations: An update. Journal of Positive Psychology. DOI: 10.1080/17439760.2014.888580

McGregor, I., & Little, B.R. (1998). Personal projects, happiness, and meaning: On doing well and being yourself. Journal of Personality and Social Psychology, 74(2), 494.

McHoskey, J.W. (1999). Machiavellianism, intrinsic versus extrinsic goals, and social interest: A self-determination theory analysis. Motivation and Emotion, 23(4), 267-283.

Meyer, J.P., & Maltin, E.R. (2010). Employee commitment and well-being: A critical review, theoretical framework and research agenda. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 323-337.

Minhas, G. (2010). Developing realised and unrealised strengths: Implications for engagement, self-esteem, life satisfaction and well-being. Assessment and Development Matters, 2(1), 12.

Mintzberg, H. (1987). Crafting strategy. Boston, MA: Harvard Business Review.

Morgan, A. (2000). What is narrative therapy? Adelaide: Dulwich Centre Publications.

Net Impact (2012). Talent report: What workers want in 2012. https://netimpact.org/sites/default/files/documents/what-workers-want-2012-summary.pdf

Niemiec, R. M. (2014). Mindfulness and character strengths: A practical guide to flourishing. Cambridge, MA: Hogrefe.

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2006). Character strengths in fifty-four nations and the fifty US states. The Journal of Positive Psychology, 1(3), 118-129.

Pawlow, L.A., & Jones, G.E. (2002). The impact of abbreviated progressive muscle relaxation on salivary cortisol. Biological Psychology, 60(1), 1-16.

Pennebaker, J.W., & Graybeal, A. (2001). Patterns of natural language use: Disclosure, personality, and social integration. Current Directions in Psychological Science, 10(3), 90-93.

Pentland, A.S. (2012) The new science of building great teams: the chemistry of high-performing groups is no longer a mystery. In Harvard Business Review, April, pp. 60-70.

Peterson, C., Park, N., Hall, N., & Seligman, M.E.P. (2009). Zest and work. Journal of Organizational Behavior, 30(2), 161-172.

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press, and Washington, DC: American Psychological Association.

Peterson, C., Park, N., Pole, N., D’Andrea, W., & Seligman, M.E.P. (2008). Strengths of character and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 21(2), 214-217.

Peterson, C., Stephens, J. P., Park, N., Lee, F., & Seligman, M. E. P. (2010). Strengths of character and work. Oxford handbook of positive psychology and work. In Linley, P. A., Harrington, S., & Garcea, N. (Eds.). Oxford handbook of positive psychology and work (pp. 221-231). New York: Oxford University Press.

Pink, D.H. (2010). Drive: The surprising truth about what motivates us. New York: Canongate.

Proctor, C., Maltby, J., & Linley, P.A. (2011). Strengths use as a predictor of well-being and health-related quality of life. Journal of Happiness Studies, 12(1), 153-169.

Rath, T. (2007). StrengthsFinder 2.0: By the New York Times bestselling author of wellbeing. New York: Gallup Press.

Ravn, I. (2008). Mening i arbejdslivet: Definition og konceptualisering. Tidsskrift for Arbejdsliv, 10(4), 59-75.

Reis, H. T., Smith, S. M., Carmichael, C. L., Caprariello, P. A., Tsai, F.-F., Rodrigues, A., & Maniaci, M. R. (2010). Are you happy for me? How sharing positive events with others provides personal and interpersonal benefi ts. Journal of Personality and Social Psychology, 99 (2), 311–329.
Ruch, W. (2015). Personal communication.

Robbins, A. (1992). Awaken the giant within: How to take immediate control of your mental, emotional, physical and financial destiny! Florence, MA: Free Press.

Roberts, L.M., Dutton, J.E., Spreitzer, G.M., Heaphy, E.D., & Quinn, R.E. (2005). Composing the reflected best-self portrait: Building pathways for becoming extraordinary in work organizations. Academy of Management Review, 30(4), 712-736.

Robinson, D.N. (1989). Aristotle’s psychology. New York: Columbia University Press.

Rogers, C. (1995). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston, MA: Mariner Books.

Roth, S., & Epston, D. (1996). Developing externalizing conversations: An exercise. Journal of Systemic Therapies, 15, 5-12.

Rotter, J.B. (1954). Social learning and clinical psychology. New York: Johnson .

Ruch, W., Huber, A., Beermann, U., & Proyer, R. (2007). Character strengths as predictors of the “good life” in austria, germany and switzerland. Romanian Academy, “George Barit” Institute of History, Department of Social Research (Ed.), Studies and Researches in Social Sciences, 16, 123-131.

Sally, D. (1995). Conversation and cooperation in social dilemmas: A meta-analysis. Rationality and Society, 7, 58-92.

Scharmer, C.O. (2010). Teori U: Lederskab der åbner fremtiden mod en ny social teknologi-presencing. Udgivelsessted: Ankerhus.

Schein, E.H. (1993). On dialogue, culture, and organizational learning. Organizational Dynamics. Udgivelesssted: Forlag.

Schneider, S.L. (2001). In search of realistic optimism: Meaning, knowledge, and warm fuzziness. American Psychologist, 56(3), 250.

Schoemaker, P.J.H. (2006). When and how to use scenario planning: A heuristic approach with illustration. Journal of Forecasting, 10(6), 549-564.

Schwartz, P. (1996). The art of the long view. Udgivelsessted: Crown Business.

Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(1), 1-65.

Schwartz, S.H. (2007). Universalism values and the inclusiveness of our moral universe. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(6), 711-728.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Seligman, M.E. (2007). What you can change and what you can’t: The complete guide to successful self-improvement. New York: Vintage.

Seligman, M.E.P., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410.

Senge, P.M. (2006). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization. London: Crown Business.

Sheldon, K.M., & Elliot, A.J. (1999). Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: The self-concordance model. Journal of Personality and Social Psychology, 76(3), 482.

Sheldon, K.M., & Kasser, T. (2008). Psychological threat and extrinsic goal striving. Motivation and Emotion, 32(1), 37-45.

Sheldon, K.M., Ryan, R., & Reis, H.T. (1996). What makes for a good day? Competence and autonomy in the day and in the person. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 1270-1279.

Sheldon, K.M., Sheldon, M.S., & Osbaldiston, R. (2000). Prosocial values and group assortation. Human Nature, 114, 387-404.

Snyder, C.R. (2000). Handbook of hope: Theory, measures, and applications. San Francisco, CA: Academic press.

Snyder, C.R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-275.

Sosik, J. J., Gentry, W. A., & Chun, J. A. (2012). The value of virtue in the upper echelons: A multisource examination of executive character strengths and performance. Leadership Quarterly, 23, 367-382.
van Woerkom, M., & Meyers, M. C. (2014). My strengths count! Effects of a strengths-based psychological climate on positive affect and job performance. Human Resource Management, 1-23. DOI::10.1002/hrm.21623

Sousa, D.A. (2009). How the gifted brain learns. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Stone, D.N., Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2009). Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. Journal of General Management, 34(3), 75.

Tarragon, M. (2011). Positive identities: Narrative practices and positive psychology. USA: Positive Acorn.

Tauber, E.M. (1972). HIT: Heuristic ideation technique. A systematic procedure for new product search. The Journal of Marketing, 58-61.

Van den Bruel, A., Thompson, M., Buntinx, F., & Mant, D. (2012). Clinicians’ gut feeling about serious infections in children: Observational study. BMJ: British Medical Journal, 345.

Van Gog, T., Paas, F., Marcus, N., Ayres, P., & Sweller, J. (2009). The mirror neuron system and observational learning: Implications for the effectiveness of dynamic visualizations. Educational Psychology Review, 21(1), 21-30.

VIA Institute (2015). VIA strengths at work. http://www.viacharacter.org/www/via-mmstrengthswork

Watkins, P.C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R.L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well-being. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(5), 431-451.

Wheelwright, V. (2010). It’s your future: Make it a good one. Udgivelsessted: Personal Futures Network.

White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. Udgivelsessted: WW Norton & Company.

Wong, Y.J. (2006). Strength-centered therapy: A social constructionist, virtues-based psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43(2), 133.

Zwicky, F. (1969). Discovery, invention, research through morphological analysis. New York: McMillan.

GRATIS E-BOG