Loading...

Som fisk i vandet

At have det som fisk i vandet er forbundet med energi, glæde, handlekraft og robusthed. Men hvad bringer os ind i tilstanden af at have det som fisk i vandet, i modsætning til at have det som fisk på land?

Den styrkebaseret leder gør sig umage med at forstå, hvad der får medarbejderne til at føle sig som fisk i vandet. Med den viden kan lederen sikre rammerne, der gør mål mere meningsfyldte og dermed sikre et bedre og mere holdbart fremskridt mod målet. Som styrkebaseret leder er det ens opgave, at skabe rammer for at du og dine medarbejdere har tid til at stoppe op og reflekterer over disse fremskridt. På den måde bliver I klogere på, hvad der får jer til at føle jer som fisk i vandet.

At have det som fisk i vandet er forbundet med indre motivation i modsætning til ydre motivation som penge, status og andre gulerødder. Den indre motivation er essensen af styrkebaseret ledelse og medvirker til at man bringes i en tilstand af flow.

Spørgsmål vi ofte stilles:

Flow er en tilstand, hvor vi er opslugt af en aktivitet, der fuldstændig lægger beslag på vores opmærksomhed og giver en fornemmelse af uanstrengt og spontant at kunne kontrollere det vi er i gang med. Oplevelsen er ofte forbundet med at glemme tid og sted og med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke.
Ved at medarbejderen oplever målene som personligt relevante. Når vi ser vores mål som et middel til at udleve vores karakterstyrker oplever vi målene som meningsfyldte. Vores mål bliver også mere meningsfyldte, når vi tror, vi kan nå dem, når de vedrører noget der er relevant for andre, og ofte når vi løser dem sammen med andre.
Ved at I indlægger tid i hverdagen til at evaluere på selv små fremskridt. Det behøver ikke være langstrakte møder, men kan sagtens være 15 min. stående, hvor man i fællesskab sætter fokus på hvad man har nået, hvorfor det var godt og hvad det giver anledning til at gøre fremadrettet.
KØB BOGEN HER

The progress principle

Theresa Amabile, der er forsker på Harvard University fortæller i denne film om The Progress Principle. Hun uddyber hendes praktiske forskning, der viser effekten af at tillægge de små fremskridt vi dagligt laver meget større ledelsesmæssigt fokus.

Indre motivation

Bestsellerforfatteren Dan Pink fortæller her om dynamikken bag indre motivation. Den motivation, der kendetegner os, når vi har det som fisk i vandet. Det er den type motivation som den styrkebaserede leder er særligt optaget af.

GRATIS E-BOG