Loading...

10-taller og 4-taller

Styrkebaseret ledelse er ikke en avanceret roseøvelse, men tager udgangspunkt i at lære fra succeser. Vi har alle sammen gode og dårlige arbejdsdage. Efter en dårlig arbejdsdag tænker man ofte over, hvad kunne have været gjort anderledes, hvordan undgås en lignende situation? Grundlæggende søger man at finde svar og løsninger der gør, at man undgår en lignende situation.

Hvad gør man så efter de gode arbejdsdage? Hører du til flertallet, vil du sikkert glæde dig over succeserne og – med rette – klappe dig selv eller andre på skulderen. Klappet på skulderen er ikke styrkebaseret ledelse – det er ros, hvilket bestemt føles rart, men alt for ofte gør det os ikke klogere. Den styrkebaseret leder går videre end blot at rose, da vedkommende bruger situationen til at lære og forstå forudsætningen for succes. Primært for at denne forståelse kan bruges igen og igen.

Spørgsmål vi ofte stilles:

De skal italesættes og løses. Punktum. Styrkebaseret ledelse søger ikke at ignorere dårlig performance, men derimod at sikre at medarbejderen og lederen har de bedste forudsætninger for at komme igen. Når vi er presset, har vi brug for styrke til at komme igen. Den styrke er det primære fokus for den styrkebaserede leder.
Ved at interessere dig for dem. Ikke blot som kilder til en god fornemmelse af glæde, men som en kilde til forståelse. Ret beset er vores succeser jo nøglen til nye succeser, hvor problemløsning jo ”kun” er nøglen til at undgå at problemerne ikke opstår igen. Den amerikansk læringsfilosof John Dewey har engang sagt ”Vi lærer ikke af vores erfaring, vi lærer kun når vi reflekterer over vores erfaring. Så sørg for. at I taler om succeserne, så kommer læringen.
Ved at være oprigtig i din interesse. Grundlæggende handler styrkebaseret ledelse om autenticitet – om at de spørgsmål du stiller kommer af et oprigtigt ønske af at ville dem og jeres forretning det bedste.
KØB BOGEN HER

Et lille tankeeksperiment

Langt de fleste mennesker svarer 4-tallet, hvilket det bestemt også er fornuft i at gøre. Bare ikke altid! Hvilke erfaringer og hvilken læring ligger gemt i 10-tallet? Brug tid på at tale om dem, undersøg dem og lær af årsagerne til at det gik godt.

Styrkebaseret ledelse og hjernen

Forskere fra det amerikanske universitet Case Westeren Reserve University har vha. MR-scannere undersøgt hvad der sker i hjernen, når feedback gives styrkebaseret.

GRATIS E-BOG